تجهیز ناوگان خودرویی آتش نشانی شهرداری بندرماهشهر + تصاویر

ناوگان خودرویی آتش نشانی شهرداری بندرماهشهر تجهیز شد .

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: جهت تجهیز ناوگان آتش نشانی شهرداری بندرماهشهر ، یک دستگاه خودروی دوکابین ریچ به همراه تجهیزات واترمیست خریداری و به ناوگان خودرویی این سازمان اضافه شد.

نظارات گفت: این خودرو به منظور افزایش سرعت عمل و کاهش زمان رسیدن به محل حادثه تهیه گردیده است و دارای مزایای دیگری همچون کاهش مصرف آب ، اطفاء سریع، و پیشگیری از تخریب وسایل منزل حین اطفاء می باشد.
شهردار بندرماهشهر ادامه داد:یک دستگاه خودروی رنوی میدلام سازمان آتش نشانی که پیش از این دچار فرسودگی شده بود، به صورت کامل بازسازی و تجهیز شد.
نظارات گفت:اگر این خودروی آتش نشانی خارج از سازمان تعمیر می شد حدود ۳۰۰میلیون تومان هزینه در بر داشت، اما این خودرو با استفاده از توان داخلی سازمان، تنها با مبلغ ۷۰میلیون تومان بازسازی ، تجهیز و به چرخه ناوگان بازگردانده شد.نظارات گفت: یک خودروی وانت مزدا تک کابین نیز جهت تجهیز به خودروی حمل جسد خریداری گردیده است.

شهردار بندرماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: این خودروهای جدید آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرماهشهر، با ارزش سرمایه ای افزون بر ۶۵۵ میلیون تومان به ناوگان خودرویی این سازمان افزوده شد.