جداسازی فضای خالی میان مراجعین و کارمندان شهرداری بندرماهشهر + تصاویر

به منظور پیشگیری از ابتلا و قطع زنجیره کرونا، فضای خالی میان مراجعین و کارمندان شهرداری بندرماهشهر جداسازی شد.