موقعیت سرمایه گذاری در بندرماهشهر

شهرداری بندرماهشهر در نظر دارد، شهرک نمایشگاهی خودرو را در زمینی به مساحت ۴۱هزارمترمربع به صورت مشارکت مدنی به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. ‌‌‌
واجدین شرایط می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری شهرداری بندرماهشهر مراجعه نمایند. ‌‌