خاک ریزی و کود پاشی پارک محله ای شهدا جهت احیای فضای سبز + تصاویر

پارک محله ای شهدا، واقع در خیابان رازی، جهت چمن کاری و احیای فضای سبز قدیمی، خاکریزی و کودپاشی شد.