نصب وتابلو نامگذاری بافت قدیم شهر بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : بمنظور سهولت و رفع مشکلات شهروندان محترم در نشانی و آگاهی از نامگذاری معابر بافت قدیم شهر ، واحد ترافیک این شهرداری اقدام به نصب تابلو و نامگذاری معابر خیابانهای شهید بیگلری ، شهید شریفی ، فلسطین ، امام موسی صدر و خیابان شهید چمران نموده است .