جلسه ی شهردار و رییس اداره ی صنعت معدن تجارت شهرستان + تصاویر

رییس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان با حضور در دفتر شهردار بندرماهشهر با مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر دیدار کرد.

‌‌این دیدار به منظور هماهنگی، هم افزایی و تعاملات بیشتر فی مابین برگزار گردید.
‌این نشست با حضور معاون اداری مالی شهرداری و رییس و نایب رییس اتاق اصناف بندرماهشهر برگزار شد.