عملکرد هفتگی شهرداری شهرک شهید رجایی + تصاویر

بخش هایی از عملکرد شهرداری منطقه ۴ شهرک شهید رجایی در یک هفته اخیر ‌:
?۴٠٠ متر مکعب خاکبرداری جهت احیای فضای سبز پارک پرواز و قطعات کمپ یحیی خان ‌
‌?اجرای عملیات متفرقه عمرانی شامل ساماندهی کانال های روباز ، ترمیم جداول شکسته و اصلاح پل ها ‌
‌?لکه گیری و ترمیم آسفالت در مناطق کمپ یحیی خان و خیابان های رودباری و شهید علی نژاد و شهید معرف ‌
‌?زیرسازی و تعریض خیابان درمانگاه مقابل سایت مکانیکی به طول ٢۵٠ متر ‌
‌?ساماندهی و اصلاح شبکه روشنایی مجموعه چمن مصنوعی ‌
‌?کودپاشی دامی بوستان سلامت و آماده سازی بستر جهت کاشت چمن ‌
‌?ضدعفونی معابر و اماکن عمومی ‌
‌?لایروبی کانال های روباز خیابان های دولت شهید معرف شهدت باهنر و کمپ یحیی خان ‌
‌?رنگ آمیزی سرعتگیرها در خیابان دولت ‌
‌?جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح منطقه و پرکردن و تسطیح چاله های باتلاقی اطراف شهرک