جدولکاری خیابان ۳۰ متری مقابل مرکز معاینه فنی سایت بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : بمنظور زیبا سازی و سهولت در امر تردد شهروندان ، شهرداری بندرماهشهر با همکاری ساکنان منطقه اقدام به جدولکاری خیابان ۳۰ متری مقابل مرکز معاینه فنی بلوار سایت صنعتی نموده است.

گفتنی است این اقدام عمرانی موجب رضایتمندی مردم را به دنبال داشته است

.