خرید کامیون و تعمیر ماشین آلات فرسوده شهرداری بندرماهشهر+ تصاویر

پنج کامیون فرسوده شهرداری بندر ماهشهر تعمیر و یک کامیون صفرکیلومتر به ناوگان این شهرداری اضافه شد.

شهردار بندرماهشهر گفت: به منظور تجهیز ناوگان موتوری شهرداری بندرماهشهر، پنج کامیون فرسوده این شهرداری تعمیر و یک کامیون صفرکیلومتر به ناوگان شهرداری اضافه شد.مجاهد نظارات اظهار کرد: یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی۱۹۲۴ با اعتباری بالغ بر ۱میلیارد تومان از اعتبارات داخلی شهرداری، به ناوگان موتوری شهرداری بندرماهشهر اضافه شد.
‌نظارات گفت: ۴کامیون و یک تانکر قدیمی نیز که دچار فرسودگی شده بودند به صورت کامل بازسازی و تعمیر شدند.شهردار بندرماهشهر خاطرنشان کرد: اگر این تعمیرات در خارج از مجموعه شهرداری انجام میشد حدود ۶۰میلیون تومان هزینه برای شهرداری در بر داشت، اما این ناوگان با استفاده از ظرفیت های داخلی شهرداری و تنها با مبلغ ۳میلیون تومان تعمیر و بازسازی گردید.