آسفالت بلوار رشدیه واقع در فاز۲ توسط واحد زیرسازی و آسفالت شهرداری بندرماهشهر + تصاویر