تعمیر و بازسازی مخازن زباله شهری + تصاویر

مخازن زباله شهری توسط شهرداری مرمت و بازسازی می شوند.

به منظور ساماندهی مخازن پسماند شهری و همچنین صرفه جویی در هزینه کرد ها، تمامی مخازن فرسوده و از رده خارج ، توسط شهرداری بندرماهشهر مرمت و بازسازی می شوند.
مخازن فرسوده پس از تعمیرات لازم رنگ آمیزی و کد گذاری شده و مجددا در معابر شهر مورد استفاده قرار می گیرند.