نخاله برداری،خاک ریزی، کود پاشی و اجرای زهکشی قطعه فضای سبز خیابان چمران غربی + تصاویر

به منظور توسعه فضای سبز مناطق کم برخوردار، شهرداری بندرماهشهر برخی از قطعات فضای سبز بافت قدیم شهری را احیا می کند.

‌یکی از این قطعات در حاشیه خور ، پشت مدرسه شاهد واقع در کوچه چمران غربی ست که سال ها بلا استفاده به حال خود رها شده و به محل انباشت زباله و نخاله های ساختمانی تبدیل شده بود.
د
ر روزهای گذشته واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر با نخاله برداری ، خاکریزی ، کودپاشی و اجرای سیستم زهکشی تلاش نموده که این قطعه فضای سبز را جهت بهره برداری اهالی محله احیا نماید.