ترمیم جداول آسیب دیده و قدیمی کانال خیابان پاسداران، توسط واحد عمران شهرداری بندرماهشهر + تصاویر