بازدید مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری خوزستان از سایت بازیافت بندرماهشهر+ تصاویر

صبح  یکشنبه مورخ ۱۱خرداد۹۹ ، صدیقی مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری خوزستان به همراه فرماندار ، شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از سایت در حال ساخت بازیافت بندرماهشهر بازدید کردند .

سایت بازیافت بندرماهشهر در قطعه زمینی به مساحت حدودا ۲۰۰هکتار جهت استقرار صنایع بازیافتی همچون کارخانه جات بازیافت کاغذ، کارخانه تولید گرانول و کود آلی در کیلومتر ۱۲ جاده امیدیه در حال احداث میباشد .

 1