ادامه جدول کشی و محوطه سازی خیابان های فاز۷ توسط دفترفنی شهرداری بندرماهشهر + تصاویر