جمع آوری نخاله های ساختمانی از سطح شهرک آیت الله طالقانی + تصاویر

نخاله های ساختمانی از سطح شهرک آیت الله طالقانی توسط مدیریت منطقه۳ شهرداری بندرماهشهر جمع آوری شدند .