بذر پاشی و هرس کاری پارک دروازه قرآن و تسطیح بلوار امام علی(ع) شهرک آیت الله طالقانی+ تصاویر

بذر پاشی و هرس کاری پارک دروازه قرآن و تسطیح بلوار امام علی(ع) شهرک آیت الله طالقانی، توسط مدیریت منطقه۳ شهرداری بندرماهشهر انجام شد .