اینفوگرافی عملکرد شهرداری بندرماهشهر در شهرک شهید رجایی


۱.احیای روشنایی کریدور ‌

۲.احداث پارک محله ای فدک
‌‌
۳.احیا و بازسازی چمن مصنوعی

۴.زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر ‌

۵.احداث هشت چشمه سرویس بهداشتی

۶.احداث فضای سبز کنار کریدور(۵۰درصد پیشرفت)‌

۷.احداث ۴۰۰متر کانال دفع آبهای سطحی ‌

۸.ساماندهی و درپوش گذاری کانال ۳۵۰متر ‌

۹.احیای پارک نخل ‌

۱۰.احداث سالن ورزشی سرپوشیده ‌

۱۱.افتتاح بازارچه شهرک شهید رجایی

۱۲.احداث پارک محله ای زنبق