گزارش عملکرد ماهیانه واحد زیرسازی و آسفالت شهرداری بندر ماهشهر + تصاویر

عملکرد واحد زیرسازی و آسفالت شهرداری بندر ماهشهر(از تاریخ ۱الی۳۱اردیبهشت۹۹) ‌

🔻 فاز ۵ خیابان های عرفان، محراب،مهدیه،فتح۹:
اجرای ۲۳۰۰تن آسفالت مجدد جهت تخریب های سازمان آب ‌
🔻 ترمینال خلیج فارس :
اجرای ۱۴۵ تن آسفالت ‌
‌🔻فاز ۶ خیابان های آزادی ۷،آزادی۱۲، آزادی۱۵، آزادی۱۱، آزادی۱۸:
اجرای ۵۳۰تن آسفالت و ۱۵۰۰تن زیرسازی ‌
‌🔻 فاز ۷ محوطه چمن مصنوعی، تعاونی های مهر۹۱و۹۲، خیابان مهر۳، قائم۱۴شرقی: اجرای ۱۸۰۰تن زیرسازی و ۱۲۰۰تن روکش آسفالت ‌
‌🔻فاز۲بلوار رشدیه :
اجرای ۴۲۰ تن روکش آسفالت ‌
‌🔻بلوار طالقانی کوچه سازندگی غربی:
۱۳۰تن روکش آسفالت ‌
‌🔻ناحیه صنعتی ورودی۲۱۸دستگاه:
۳۴۰تن روکش آسفالت ‌
‌🔻 باند کندرو بلوار ۱۷شهریور:
زیرسازی توسط ۱۳۵تن شفته آهک و سپس تکمیل آن توسط ۷۰۰تن مخلوط و ۲۳۸۰ تن بیس ‌
‌🔻باند کندرو میدان مارون:
نخاله برداری ، پاکسازی و سپس تکمیل آسفالت توسط ۲۱۰تن مخلوط و ۲۸۰تن بیس ‌
‌🔻فاز ۵خیابان طه:
تکمیل زیرسازی با اجرای ۱۷۰تن مخلوط و ۲۴۰تن بیس ‌
‌🔻شهرک طالقانی جایگاه فروش احشام: ‌
اجرای ۳۰۰تن زیرسازی
‌🔻 لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر و شهرک ها:

یکصد و هشت مورد