تعریض خیابان مقداد شهرک آیت الله طالقانی + تصاویر

به موجب تسهیل در رفت و آمد ، عرض خیابان مقداد شهرک آیت الله طالقانی بیش از 8 متر تعریض شد .

خیابان مقداد شهرک آیت الله طالقانی ، جزء یکی از معابر پر تردد شهرک محسوب می شود که به عنوان مسیر منتهی به بازار شناخته شده و در بیشتر ساعات شبانه روز دچار مشکلات ترافیکی میشد.
شهرداری بندرماهشهر با جابجایی کانال دفع آبهای سطحی، درپوش گذاری و آسفالت ریزی ؛ عرض خیابان را بیش از ۸متر تعریض نموده تا موجب تسهیل در رفت و آمد شود.