برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا در شهرداری بندرماهشهر + تصایر

جلسه ستاد مقابله با کرونا در شهرداری بندرماهشهر برگزار شد .

این جلسه به ریاست داریوش گنجی پور معاون خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار گردید.
در این جلسه مواردی همچون الزام پرسنل به استفاده از ماسک ، الزام فاصله گذاری اجتماعی و نظارت و کنترل ازدحام ارباب رجوع ، تهیه و توزیع محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح برای دفاتر کاری ، ضدعفونی روزانه ، تهیه،تعمیر و یا تعویض پمپ های ضدعفونی کننده برای واحدهای اجرایی و…. مورد بحث و بررسی قرار گرفت .