ایجاد محوطه پارکینگی مقابل فرهنگسرای فردوسی + تصاویر

با توجه به تعداد بالای مراجعه اتومبیل ها به خیابان فرهنگسرای فردوسی و نبود پارکینگ مناسب در این خیابان ، قطعه زمین بلا استفاده مقابل فرهنگسرا توسط شهرداری بندرماهشهر به پارکینگ تبدیل شد.
هم اکنون زیرسازی زمین، جدول کشی اطراف محوطه پارکینگی و نصب فنداسیون های لازم به اتمام رسیده و در چند روز آینده آسفالت ریزی و سیستم روشنایی آن نیز تکمیل خواهد شد.