خاکریزی پارک محله ای فاز ۵ جهت ایجاد فضای سبز + تصاویر

به منظور توسعه سرانه فضای سبز محله ای عملیات خاکریزی،تسطیح و آماده سازی پارک محله ای خیابان بلال۹ فاز پنج توسط واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر انجام شد.