احیای فضای سبز پارک شهدا + تصاویر

فضای سبز پارک شهدا، واقع در خیابان کارگر بندرماهشهر که پیش از این دچار فرسودگی شده بود احیا می شود.

۴هزارو۶۴۰مترمربع از قطعات فضای سبز این پارک ، زهکشی، خاکبرداری و خاکریزی شده است و در چند روز آینده فضای سبز این پارک به صورت کامل احیا خواهد شـــد.

 1