اتمام فاز اول لوله گذاری و احداث کانال دفع آبهای سطحی فاز۶و۷ + تصاویر

فاز اول لوله گذاری و احداث کانال دفع آبهای سطحی فاز۶و۷ به اتمام رسید.

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: فاز اول پروژه لوله گذاری و احداث کانال دفع آبهای سطحی در فازهای ۶ و ۷ به اتمام رسید.
نظارات گفت: در این دو پروژه در مجموع ۲۵۵۰متر لوله گذاری و کانال های زیرزمینی دفع آبهای سطحی با اعتباری بالغ بر ۴میلیارد و ۷۴۰میلیون تومان ایجاد گردید.
شهردار بندرماهشهر گفت: به زودی کلنگ فاز دوم این پروژه ها نیز به زمین زده می شود تا مشکلات آبگرفتگی معابر در اکثر نقاط مستعد فازهای ۶و۷ برای همیشه مرتفع گردد.