آسفالت خیابان اصلی ۹هکتاری و کوچه زیتون جنوبی واقع در فاز۷ توسط گروه زیرسازی و آسفالت شهرداری بندرماهشهر + تصاویر

 2