رفع تصرف بیش از ۱۵۰۰مترمربع زمین های تصرفی در بندرماهشهر + تصاویر

بیش از ۱۵۰۰مترمربع زمین های تصرفی در بندرماهشهر رفع تصرف شدند.

شهردار بندرماهشهر گفت: صبح امروز سه شنبه مورخ۷مرداد۹۹ بیش از ۱۵۰۰ مترمربع زمین تصرف شده رفع تصرف شد.
مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر اظهار کرد:در برخی محلات بندرماهشهر افرادی به صورت غیر مجاز با دیوار کشی یا فنداسیون گذاری برخی املاک عمومی را تصرف کرده بودند که به دستور مقامات محترم قضایی شهرستان، بیش از ۱۵۰۰مترمربع از این زمین های تصرف شده رفع تصرف شد.
شهردار بندرماهشهر متذکر شد:رفع تصرف ها در بندرماهشهر ادامه دارد و تصرف کنندگان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.