عملکرد ماهیانه واحد زیرسازی و آسفالت شهرداری بندر ماهشهر + تصاویر

عملکرد واحد زیرسازی و آسفالت شهرداری بندر ماهشهر در تیر ماه ۱۳۹۹ :

🔻فاز ۶
آزادی ۱۲: اجرای ۵۹۴تن روکش آسفالت
آزادی ۱۱:اجرای ۹۵ تن روکش آسفالت انجام گردید.
آزادی ۱۵: اجرای۱۰۴ تن روکش آسفالت
بازارچه:اجرای ۵۴ تن روکش آسفالت
آزادی۳: اجرای ۱۷۸ تن روکش آسفالت
یاقوت ۴: اجرای ۱۹۶ تن روکش آسفالت.
بین آزادی ۱۱ و ۱۲: اجرای ۱۵۴ تن روکش آسفالت.
آزادی ۱۸: اجرای ۱۵۸تن زیرسازی و ۳۲۰ تن روکش آسفالت
شمس۳: نخاله برداری و اجرای ۵۰۰تن زیرسازی
آزادی۱۷: اجرای ۱۱۴تن زیرسازی
انتهای بلوار شهید سلیمانی:۷۰سرویس کامیون نخاله برداری و اجرای ۱۶۴تن زیرسازی
آزادی۷:اجرای ۱۹۵تن زیرسازی
آزادی۱۰: اجرای ۸۲تن زیرسازی
آزادی۹:اجرای ۷۷تن زیرسازی

‌🔻خیابان آیت الله سعیدی:
به جهت اصلاح شیب خیابان سعیدی مقدار ۴۶ تن آسفالت در خیابان فوق پخش گردید/.

‌🔻باند کندرو میدان کارگر:
اجرای ۱۱۸ تن روکش آسفالت

‌🔻فاز۳ کوچه جنب حوزه بسیج:
اجرای ۹۸تن زیرسازی و ۱۸۸ تن آسفالت

‌🔻فاز۴ بلوار ابوذر:
تکمیل آسفالت ریزی باقیمانده از قبل با اجرای ۲۹۸ تن آسفالت

‌🔻فاز۴ کوچه حسینیه فاطمیون:
بعلت فرسوده بودن روکش آسفالت در خیابان فوق،آسفالت فرسوده آن برداشت و ۸۸ تن آسفالت روکش گردید/.

‌🔻شهرک فجر:
اجرای۱۴۶ تن روکش آسفالت

‌🔻فاز۲ خیابان حکیم محوطه زمین چمن مصنوعی:
اجرای۱۴۸تن زیرسازی و ۱۹۸ تن روکش آسفالت

‌🔻فاز ۷
ورودی از سمت بلوار خلیج فارس:اجرای ۱۰۰۰تن زیرسازی و ۴۴۶ تن روکش آسفالت
مهر۳:نخاله برداری و اجرای ۱۱۰تن زیرسازی
قائم ۱۴شرقی: اجرای ۳۱۲تن زیرسازی

‌🔻ناحیه صنعتی
بستر سازی پارک۲۱۸دستگاه با اجرای ۷۲۴تن شفته آهک

‌🔻بلوار شهید قاسم سلیمانی:
اجرای ۷۴۰تن زیرسازی در محل لوله گذاری دفع آبهای سطحی

‌🔻شهرک آیت الله طالقانی:
اجرای۹۸۲تن زیرسازی در جایگاه فروش احشام

‌🔻اجرای باند دوم جاده دسترسی به مجموعه تفریحی خورسیف با اجرای ۳هزارتن زیرسازی

‌لکه گیری ها:
۱۶۱۰۰مترمربع لکه گیری در معابر مختلف شهر