فیلم + روایتی متفاوت از رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از ترددهای غیرضروری در سطح شهر

در خانه ماندن، پشتیبانی از خط مقدم مبارزه با کرونا است.

روایتی متفاوت از کمک به کادر پزشکی و همیاری های مردمی در رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از ترددهای غیرضروری در سطح شهر که در بیلبورد شهرداری بندرماهشهر نقش بسته است.