فیلم + اهدای ۱۱۰ جهیزیه به زوج های جوان کم درآمد

۱۱۰ جهیزیه شامل ۲۷ قلم از وسایل ضروری زندگی به ۱۱۰ زوج جوان اهدا شد.

‌این جهیزیه ها عمدتا از منابع مردمی و خیرین جمع آوری و در یک مراسم نمادین به زوج ها تحویل داده شد.