جدول کشی و پیاده روسازی چهارراه های خیابان دولت شهرک شهید رجایی توسط مدیریت منطقه۴ شهرداری بندرماهشهر + تصاویر