فیلم + طرح محرم بر روی بیلبورد

طرح محرم امسال بر روی بیلبورد بزرگ شهر نقش بست .

ای کشته دور از وطن…

محرم امسال جای حاج قاسم خالیست