ادامه روند احداث پروژه باند کندروی شهرک شهید رجایی + تصاویر

روند احداث پروژه باند کندروی شهرک شهید رجایی ادامه دارد .

‌این پروژه به منظور روان سازی #ترافیک، سهولت در رفت و آمد شهروندان شهرک ، پیشگیری از تردد های غیر ضرور از جاده اصلی مجاور شهرک و در نتیجه کاهش تلفات جانی اجرا شده و تمامی ورودی های اصلی و فرعی شهرک اصلاح و زیباسازی خواهد شد.