بازدید حمید غبیشاوی عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از طرح جهادی پاکسازی عمومی در منطقه ۲ ناحیه صنعتی شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهربندر ماهشهر : حمید غبیشاوی از اعضای شورای اسلامی شهر ، صبح امروز از طرح پاکسازی عمومی که در ناحیه صنعتی در حال اجرا می باشد ،از نزدیک باروند اجرایی آن بازدید نموده و طی سخنانی اینکونه طرحهای جهادی از سوی شهرداری را امری بسیار مفید در امر زیبا سازی و رفع مشکلات عمرانی و خدماتی عنوان کرد

.