بازدید شهردار بندرماهشهر از پروژه دفع آبهای سطحی خیابان ابوذر ‌+ تصاویر

شهردار بندرماهشر صبح امروز از پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی خیابان ابوذر بازدید کرد.

شهردار بندرماهشهر در خلال این بازدید گفت: این کانال یکی از مهمترین خطوط دفع آبهای سطحی بندرماهشهر خواهد بود که در صورت افتتاح ، مشکل دفع آبهای سطحی خیابان شهید شریفی، ابوذر و بخش های عمده ای از خیابان امام(ره) را برای همیشه برطرف خواهد کرد.
مجاهد نظارات ضمن عذرخواهی از شهروندان و کسبه بابت انسداد خیابان گفت: تاسیسات زیرزمینی این خیابان بسیار زیاد است و همین باعث شده است روند اجرای پروژه کمی کند شود.از سوی دیگر به دلیل لوزم دقت بالا در حفاری و آرماتور بندی امکان فعال سازی شیفت شب وجود ندارد. اما تلاش می شود سرعت اجرای پروژه افزایش یابد.