راه اندازی مدیریت منطقه۵ شهرداری بندرماهشهر + تصاویر

شهردار بندرماهشهر در خلال بازدید از پروژه های عمرانی فاز۷ اظهار کرد:مناطق مدیریتی شهرداری بندرماهشهر به ۵منطقه ارتقاء یافت.

نظارات گفت:با توجه به توسعه و افزایش تراکم شهری در فازهای ۶ و ۷ ، به منظور خدمات رسانی بهتر و بیشتر به این مناطق ، مدیریت منطقه۵ شهرداری ویژه این دو محدوده تشکیل شد.