آغاز احداث ۱۴۰متر کانال دفع آبهای سطحی در شهرک شهید رجایی + تصاویر

مشکل آبگرفتگی خیابان درمانگاه و سایت مکانیکی شهرک شهید رجایی برطرف می شود.

شهردار بندرماهشهر در بازدید از روند احداث پروژه دفع آبهای سطحی شهرک شهیدرجایی اظهار کرد: پروژه احداث ۱۴۰متر کانال دفع آبهای سطحی در خیابان درمانگاه شهرک شهید رجایی آغاز شد.
مجاهد نظارات گفت: با تکمیل این پروژه ، تمامی فرعی های خیابان درمانگاه و سایت مکانیکی شهرک رجایی به این کانال متصل و به ایستگاه پمپاژ هدایت می شود و مشکل آبگرفتگی معابر در این محدوده برطرف خواهد شد.