جلسه شهردار بندرماهشهر با مدیران مناطق + تصاویر

روز گذشته مدیران مناطق با حضور در دفتر شهردار بندرماهشهر عملکرد ماهانه خود را ارائه و به بررسی مشکلات و نیازمندی های منطقه خود پرداختند.