اقدامات جهادی شهرداری بندرماهشهر در حوزه دفع آبهای سطحی + تصاویر

‌‌فاز دوم احداث کانال های زیرزمینی اطراف شهرک طالقانی آغاز شد/فاز اول با اعتبار ۳۰میلیارد ریال به اتمام رسید.

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: فاز اول عملیات ساماندهی و احداث ۶۰۰متر کانال دفع آبهای سطحی حاشیه شهرک آیت الله طالقانی با اعتبار ۲۶میلیارد ریال به اتمام رسید و اکنون فاز دوم این پروژه آغاز شده است.
مجاهد نظارات گفت: در فاز دوم ۷۶۰متر دیگر از لجنزارها و کانال های عمیق اطراف شهرک طالقانی با اعتباری بالغ بر ۳۰میلیارد ریال ساماندهی خواهد شد.
نظارات تصریح کرد:تاکنون بیش از ۱۴هزارمتر کانال دفع آبهای سطحی در بندرماهشهر و شهرک های اطراف احداث شده است که عمده این کانال اکنون در زیر زمین هستند و به چشم نمی آیند.
شهردار بندرماهشهر خاطرنشان کرد: این حجم از کانال کشی و لوله گذاری در بندرماهشهر بی سابقه است و در دو سال اخیر برای اینگونه کارهای زیرساختی، اعتبارات زیادی در نظر گرفته شده است و روزهای آینده در نقاط مستعد دیگر نیز پروژه های جدید کلنگ زنی خواهد شد.