جلال دریس

نام و نام خانوادگی
جلال دریس
تاریخ تولد
1360/11/21
تحصیلات
مهندسی برق
سمت فعلی در شورا
نماینده شورای شهر بندرماهشهر در شورای شهرستان/نایب رییس کمیسون فرهنگی ورزشی/عضو کمیسون خدمات
سوابق
کارمند صنایع پتروشیمی

 4