نصب چراغ های راهنمایی ویژه عابرین پیاده در چهارراه های بندرماهشهر + تصاویر

چراغ های راهنمایی ویژه عابرین پیاده در برخی نقاط پر تردد شهر نصب شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهری شهرداری بندرماهشهر اظهار: با توجه به تاکید شهردار محترم بندرماهشهر مبنی بر ارتقاء استاندارد های ترافیکی و همچنین افزایش امنیت عابرین ؛ چراغ های راهنمایی ویژه عابرین پیاده در برخی نقاط پر تردد شهر نصب شد.
بهشاد بهبهانی ادامه داد: همچنین به منظور ایمنی بیشتر ، در برخی چهار راه های پر رفت و آمد، خط کشی ویژه عابرین پیاده و همچنین خطوط ترافیکی مطابق با استاندارد های روز ایجاد گردیده است.
بهبهانی گفت: با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی ، به زودی در تمامی نقاط پرتردد شهر اینگونه علائم ترافیکی نصب و پیاده سازی خواهد شد.