جدول گذاری و تعویض جداول فرسوده پارک شاهد توسط واحد عمران شهرداری بندرماهشهر + تصاویر