تعطیل شدن آرامستان های بندر ماهشهر+ تصاویر

آرامستان های بندرماهشهر تعطیل است ، شهروندان از مراجعه به آرامستان پرهیز کنند.