نصب ۸۵عدد تابلوی نامگذاری معابر در سایت صنعتی بندرماهشهر ‌+ تصاویر

۸۵عدد تابلوی نامگذاری معابر در سایت صنعتی بندرماهشهر نصب شد.

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد:با موافقت و تصویب شورای اسلامی شهر بندرماهشهر و با هدف تسهیل در شناسایی معابر و دسترسی آسان به کوچه ها و خیابان ها، ۸۵عدد تابلوی نامگذاری معابر در سایت صنعتی بندرماهشهر نصب شد.
‌نظارات گفت:پیش از این عدم نامگذاری معابر سایت صنعتی بندرماهشهر ، باعث ایجاد سردرگمی شهروندان در آدرس دهی شده بود که با نامگذاری و نصب تابلوها این مشکل برطرف گردید.