لایروبی کانال ها و جمع آوری پسماندهای ساختمانی در شهرک آیت الله طالقانی+ تصاویر