کلنگ زنی احداث بیش از ۱۳هزارمترمربع فضای سبز در بلوار دانشجوی بندرماهشهر

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: با بررسی و تصویب شورای محترم شهر بندرماهشهر پروژه احداث ۱۳هزار و ۴۰۰ مترمربع فضای سبز در ضلع غربی بلوار دانشجو کلنگ زنی شد.
نظارات گفت:این مجموعه فضای سبز در زمین های بایر حاشیه بلوار دانشجو و با اعتباری بالغ بر۲میلیارد تومان احداث خواهد شد.
مجاهد نظارات ادامه داد:این پروژه شامل خاکبرداری ، جدول کشی، پیاده روسازی ، خاکریزی ،زهکشی و آبیاری تحت فشار، فضای سبز ، سیستم روشنایی، مبلمان شهری و آبنما خواهد بود و جداول فرسوده بلوار دانشجو نیز تعویض خواهد شد.
شهردار بندرماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: احداث و اتمام این پروژه تاثیر بسزایی در اصلاح فضای بصری و زیبایی حاشیه بلوار دانشجو خواهد داشت.