کابل کشی مجدد پارک لادن انتهای خیابان طالقانی توسط واحد تاسیسات شهرداری بندرماهشهر

کابل کشی مجدد پارک لادن انتهای خیابان طالقانی توسط واحد تاسیسات شهرداری بندرماهشهر