ساماندهی آرامستان شهرک شهید رجایی + تصاویر

مبلغ ۱۱۲میلیون تومان جهت جدول کشی، توسعه قبور و محوطه سازی های آرامستان اختصاص یافت.

سعد عساکره، مدیر منطقه۴ شهرداری بندرماهشهر گفت: با توجه به درخواست های مکرر خانواده های شهدا و خانواده های متوفیان مدفون در آرامستان مبنی بر ساماندهی و رسیدگی بیشتر به آرامستان بهشت آباد شهرک شهید رجایی با دستور شهردار بندرماهشهر و مساعدت شورای محترم، مبلغ ۱۱۲میلیون تومان جهت جدول کشی، توسعه قبور و محوطه سازی های آرامستان اختصاص یافت.
عساکره گفت: چندی پیش سیستم روشنایی این آرامستان تامین شد و در روزهای آینده نیز چهار چشمه سرویس بهداشتی در این آرامستان احداث خواهد شد.

 1