تقدیر رییس آموزش و پرورش از شهردار بندرماهشهر + تصاویر

ریاست محترم آموزش و پرورش بندرماهشهر به دلیل تعاملات سازنده شهرداری با آموزش پرورش، از شهردار بندرماهشهر با اهدای لوح تقدیر کرد.

صبح سه شنبه مورخ۴آذر۹۹ عبدالخالق درویشی، ریاست محترم آموزش و پرورش بندرماهشهر به همراه تعدادی از معاونین و همکاران، با حضور در دفتر شهردار بندرماهشهر به دلیل تعاملات سازنده شهرداری با آموزش پرورش، از شهردار بندرماهشهر با اهدای لوح تقدیر کرد.
‌شهردار بندرماهشهر در این نشست اذعان داشت: آموزش پروش یکی از نهادهای بسیار مهم کشور است و آینده جامعه به تربیت فرزندان ما در این نهاد گره میخورد؛ لازم است هر انسانی در هر جایگاهی در صورت توانایی از کمک های مادی و معنوی به این نهاد ارزشمند دریغ نکند.
‌درویشی، رییس آموزش و پرورش بندرماهشهر نیز در این نشست به اهمیت تعامل ارگان ها با آموزش پروش اشاره کرد و بر لزوم همکاری بیشتر نهادها برای تقویت سیستم آموزشی و تربیت نسل آینده تاکید کرد.
‌در پایان مصوب شد کارگروهی مشترک از کارشناسان هر دو ارگان برای استفاده بهتر از ظرفیت ها و پیشبرد اهداف مشترک تشکیل گردد .