رفع گرفتگی مسیر دفع آبهای سطحی بندرماهشهر و شهرک های اطراف توسط ماشین آلات و نیروهای شهرداری بندرماهشهر + تصاویر